Εκδρομές-Προσφορές

Σε αυτή την ενότητα, στα πλαίσια της Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011 άρθρο 14 παρ. 4, το σχολείο θα αναρτεί για τις πολυήμερες εκδρομές τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και τον αριθμό του συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης. Για τις ημερήσιες μετακινήσεις, με βάση το άρθρο 13, θα ανακοινώνονται τρεις (3) προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων.  

Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ημερήσιες 636
2 Πολυήμερες 605