Αρχική σελίδα Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017-18 194
2 Ώρες Υποδοχής Γονέων 2017-18 232
3 Γενικά - Υποδομή 873
4 Ώρες λειτουργίας σχολείου 62
5 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 307
6 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α1 33
7 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α1 55
8 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α1 13
9 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α2 69
10 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α2 65
11 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α2 35
12 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α3 67
13 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α3 37
14 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α3 16
15 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β1 27
16 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β1 50
17 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β1 9
18 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β2 65
19 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β2 177
20 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β2 59
21 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β3 75
22 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β3 79
23 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β3 21
24 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β4 47
25 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β4 53
26 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β4 37
27 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ1 49
28 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ1 48
29 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ1 22
30 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ2 16
31 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ2 19
32 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ2 8
33 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ3 29
34 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ3 23
35 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ3 18