Αρχική σελίδα Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017-18 121
2 Ώρες Υποδοχής Γονέων 2017-18 152
3 Γενικά - Υποδομή 776
4 Ώρες λειτουργίας σχολείου 35
5 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 276
6 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α1 15
7 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α1 37
8 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α2 28
9 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α2 35
10 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α3 23
11 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α3 18
12 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β1 14
13 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β1 30
14 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β2 28
15 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β2 89
16 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β3 46
17 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β3 56
18 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β4 22
19 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β4 30
20 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ1 16
21 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ1 22
22 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ2 5
23 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ2 6
24 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ3 14
25 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ3 8