Αρχική σελίδα Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017-18 174
2 Ώρες Υποδοχής Γονέων 2017-18 212
3 Γενικά - Υποδομή 847
4 Ώρες λειτουργίας σχολείου 52
5 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 295
6 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α1 27
7 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α1 48
8 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α1 6
9 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α2 59
10 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α2 60
11 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α2 9
12 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Α3 47
13 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Α3 32
14 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Α3 5
15 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β1 23
16 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β1 45
17 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β1 5
18 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β2 54
19 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β2 150
20 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β2 31
21 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β3 69
22 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β3 74
23 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β3 9
24 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Β4 39
25 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Β4 49
26 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Β4 14
27 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ1 37
28 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ1 40
29 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ1 8
30 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ2 12
31 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ2 15
32 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ2 4
33 Ωρολόγιο πρόγραμμα τμήματος Γ3 24
34 Διαγωνίσματα Α΄ τετραμήνου Γ3 18
35 Διαγωνίσματα Β΄ τετραμήνου Γ3 5